Streik i energiverk hos KS Bedrift
Det er streik i energisektoren etter at forhandlingene mellom KS Bedrift og EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat brøt sammen. Foto: Scanstock

Streik i energiverk hos KS Bedrift

Det er streik i 16 energibedrifter som er medlem hos KS Bedrift etter at meklingen mellom KS Bedrift og partene i en av to Energiavtaler ikke førte fram.

De streikerammede e-verkene har kontaktet alle kommunene som kan bli berørt  og KS Bedrift følger streiken tett for å ha oversikt over hendelser som kan true liv og helse.

Det er KS Bedrift og ikke KS som er part i tariffavtaler som inngås for energibedriftene og derfor KS Bedrift som nå følger opp streikeberedskap ovenfor sine medlemmer, kontakt med media og andre henvendelser.

Kontaktpersoner i KS bedrift:

Bjørg Ravlo Rydsaa, administrerende direktør KS Bedrift

mobil:913 89 985

Mads Opsahl, pressekontakt og kommunikasjonsansvarlig KS Bedrift

mobil: 917 92 214

epost: mads.opsahl@ks.no

Videre lesning