Stor medlemsinteresse for sentralt avtalekurs
KS har arrangert sentralt avtalekurs for kommuner og fylkeskommuner. Hege Torvbråten og Karsten Langfeldt var to av kurslederne. Foto:Hege K. Fosser Pedersen

Stor medlemsinteresse for sentralt avtalekurs

KS har i år arrangert to sammenhengende dager med avtalekurs for å gi medlemmene en bedre mulighet til å sette seg inn i ulike temaer i avtaleverket.

25. og 26 januar samlet forhandlingsavdelingen i KS «hele» Kommune-Norge til avtalekurs. Kurset ble fullbooket på kort tid, og i to dager hadde KS Forhandling gleden av å være vertskap for 370 deltakere, ledere og HR-medarbeidere, som vandret mellom til sammen 22 seminarer med temaer fra alle tariffavtalene i KS-området.

Fullsatt hovedsal under sentralt avtalekurs

En av flere fullsatte saler under sentralt avtalekurs. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

- Tidligere har vi årlig arrangert et sammenhengende kurs i avtaleverket, men nå hadde vi delt det opp i temaer slik at folk kunne velge det de hadde mest behov for å lære, sa Hege Mygland, avdelingsdirektør i KS Forhandling.
Noen av temaene ble gjennomgått flere ganger slik at det var mulig for deltakerne å lage en «pakkeløsning» for hva de ville delta på.

Tilbakemeldingene underveis var veldig positive og det var tydelig at deltakerne satte pris både på formen og innholdet. Oppslutningen tilsier at arrangementet har stor interesse og nytte for medlemmene til KS.

- Dette er veldig omfattende og litt av en kabal å få til, men det gir også oss som kursholdere og rådgivere mye nyttig erfaring, sier Mygland. Hun påpeker at avtaleverket hele tiden er levende. Derfor er det viktig at arbeidsgiverrepresentantene lokalt får innspill fra dem som forhandler fram avtalen, samtidig som de kan gi tilbakemelding og stille spørsmål direkte.

Arrangementet kan karakteriseres som vellykket og kommer til å bli gjentatt.

Utvalg av avtaler på sentralt avtalekurs

 Avtalesamlinger ble vist fram for deltakerne. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS