Tilskudd til nye læreplasser
Det kan nå søkes om tilskudd til nye læreplasser og kvalifisering av voksne til fagarbeidere. Fotograf: ScanStock

Tilskudd til nye læreplasser

KS har åpnet for at man også i 2017 kan søke om tilskudd til nye læreplasser og kvalifisering av voksne til fagarbeidere. Det er ubenyttede OU-midler som settes av til dette tiltaket.

Kommunesektoren står overfor store utfordringer når det gjelder tilgang på arbeidskraft og er en viktig arena for fagutdanning. For bedre å kunne møte utfordringene med å beholde og rekruttere fagarbeidere i årene framover, særlig helsefagarbeidere, men også barne- og ungdomsarbeidere, vil KS prioritere tiltak som stimulerer til å ta inn flere lærlinger og bidrar til at flere voksne ansatte kvalifiserer seg til fagarbeidere.

I B-rundskriv nr. 2-2017 finner dere retningslinjer og søknadsskjemaer. 

Søknader sendes til ou-midler@ks.no eller pr post til KS v/Sissel Haugen Daldosso, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo.

Søknadsfrist er 1. oktober og 15. desember 2017.

 

Her kan du laste ned B-rundskriv nr. 2-2017 Her kan du laste ned søknadsskjema i word-format