SGS 1010 - Følge av pasient/klient/bruker/elev

KS og hovedsammenslutningene er etter forhandlinger blitt enige om ny særavtale SGS 1010 – Følge med pasient/klient/bruker/elev. 

Alle satsene i særavtalen, som har vært uendret siden 01.01.2011, er oppjusterte. I tillegg er det betydelige endringer i særavtalens del I, slik at denne blir enklere å forstå og å praktisere.Videre er virkeområdet til særavtalens del IIB blitt utvidet.