SFS 2404 – Brannavtalen
Partene har blitt enige om å omgjøre risikotillegget til et beløp. Foto: Scanstock

SFS 2404 – Brannavtalen

Ved siste forhandlinger ble partene enige om at risikotillegget utgikk i sin opprinnelige form og skulle omgjøres til et beløp. Dette ble omtalt og beskrevet i B/9-2016.

Følgende fremgangsmåte gjelder:
Verdien pr. 1.1.2017 er kr 24 pr. time. Fremover vil verdien av kr 24 bli økt, som følge av lønnsoppgjørene. Grunnlaget for dette er årslønnsveksten for kapittel 4 ved at justeringen av tillegget pr. 1/1 hvert år baserer seg på den prosentvise veksten i det sentrale tillegget (datolønnsvekst) i kapittel 4 foregående tariffoppgjør/år. Jfr. TBSK-rapporten og elementene i tariffoppgjøret.

Den verdien eller faktoren, som man skal benytte til å justere tillegget pr. 1.1.2018, er 1,92 %.

Når det gjelder revidering av B-02/15 Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner – branntjeneste, så er denne utsatt til månedsskiftet februar/mars.

Dette fordi nye satser i staten og ny TBSK-rapport med lønnsvekst for brannmenn da er klare.