Reiseregulativet SGS 1001 - presisering vedrørende kostgodtgjørelse
Foto: Halsa kommune

Reiseregulativet SGS 1001 - presisering vedrørende kostgodtgjørelse

Det er ikke foretatt utvidelser i omfanget av Reiseregulativet. Oppdrag/reiser som ikke tidligere gav kostgodtgjørelse, gir heller ikke det etter gjeldende avtale.

«Særavtale for reiser innenlands for statens regning» ble fra 1. januar 2015 slått sammen med «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige oppdrag» og har det nye navnet «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands».

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastslår at sammenslåingen ikke innebærer endring i virkeområde.

«Sammenslåingen av avtalene medfører ingen endringer av virkeområdet i de nevnte avtalene. De sentrale partene var enige om at definisjonen av rutinemessige faste oppdrag og mobilt arbeidssted ble videreført». KMD 18.11.2014

KS legger på samme måte til grunn at ny sammenslått avtale etter 1. januar 2015 i staten  ikke innebærer endringer i omfanget av ansattes rett til utgiftsdekning etter SGS 1001. Oppdrag/reiser som ikke tidligere gav kostgodtgjørelse, gir heller ikke det etter gjeldende avtale.

Videre lesning