SGS 1001 - Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge
Reiseregulativet 1001 – Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge    Fotograf: Una Voss Christophersen

SGS 1001 - Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene har blitt enige om ny «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge, med virkning fra 1. januar 2016. 

Den nye «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge», erstatter den tidligere «Særavtale for reiser utenlands for statens regning».

Vi gjør særlig oppmerksom på at den nye avtalen innebærer at administrativ forpleining avvikles fra 1. januar 2016.