Ny undersøkelse om pensjon
Ny undersøkelse om pensjon i KS-området. Fotograf: Anders Todal

Ny undersøkelse om pensjon

Partene ble i hovedtariffoppgjøret 2016 enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten. Dette arbeidet pågår for fullt og den første rapporten er nå klar.

Det partssammensatte pensjonsutvalget i KS-området har gjennom Pensjonskontoret fått utarbeidet en rapport fra Actecan; Uttak av  AFP og uttak for ansatte med særaldersgrense i kommunesektoren. Før jul vil det også komme en rapport utarbeidet av FAFO med tittelen; Hvordan blir kjønns- og likestillingsperspektivet ivaretatt i en påslagsordning sammenliknet med dagens bruttoordning? Er kvinners mønster for yrkesdeltagelse i endring?

Her kan du laste ned rapporten fra Actecan; Uttak av AFP og uttak for ansatte med særaldersgrense i kommunesektoren

Partene har i henhold til protokollen fra Hovedtariffoppgjøret en pågående dialog omkring pensjonsspørsmål der vi blant annet følger arbeidet og utredningene som skjer i staten ved Arbeids- og Sosialdepartementet. Arbeidet i staten skjer i form av utredninger og møter, der KS er representert.

KS fortsetter arbeidet med pensjon sammen med partene i kommunal sektor på bakgrunn av de avklaringer og det mandat vi tidligere har fått.

For mer interessant lesning om pensjonsspørsmål vises det til rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe.

Her kan du laste ned rapporten fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 24. mai 2016