Oversikt over særavtaler

Her finner du en oversikt over sentrale generelle særavtaler (SGS), sentrale forbundsvise særavtaler (SFS), tariffavtaler med andre forbund (TAF) og andre sentrale særavtaler (ASA). 

Særavtalene kan lastes ned under Relaterte lenker.