Ny mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale

KS og Kopinor har kommet til enighet om en ny mønsteravtale for perioden 2015 til 2017. 

Forhandlingene og meklingen var krevende, men KS mener partene til slutt fant en praktisk og pragmatisk løsning. Avtalen danner grunnlag for at kommuner og fylkeskommuner har tilgang til oppdatert og hensiktsmessig læremateriell i skolen. Vederlaget for 2015 vil til sammen utgjøre kr 145 millioner. Økningen i vederlaget var nødvendig for å få til en samlet løsning.

Vi anbefaler kommuner og fylkeskommuner å tiltre avtalen når den blir tilbudt av Kopinor.