OU-kontingent 2017

B-rundskriv nr. 1/2017 viser OU-kontingenten for 2017 og ansattes lønnstrekk fra og med juni 2017. 

B-rundskriv 1-2017 kan lastes ned her.