OU-kontingent 2018

B-rundskriv nr. 3/2018 viser OU-kontingenten for 2018 og ansattes lønnstrekk fra og med juni 2018. 

B-rundskriv 3-2018 kan lastes ned her.