B-rundskriv om avlasteravtalen
B-rundskriv om den nye sentrale generelle særavtalen som utfyller forskrift om arbeidstid for avlastere. Foto: Flickr

B-rundskriv om avlasteravtalen

KS har utarbeidet et B-rundskriv om den nye sentrale generelle særavtalen som utfyller forskrift om arbeidstid for avlastere, SGS1030 - Avlastere.

B-rundskrivet, der særavtalen og forskriften omtales nærmere, finner du i rammen Videre lesning under artikkelen.

Avtalekurs
Det vil bli arrangert Sentralt avtalekurs 23.-24. januar. Avlasteravtalen vil være et tema man kan velge den 24. januar. Mer informasjon om kurset kommer i løpet av kort tid.

Bakgrunnen for opprettelse av ny særavtale
Etter en dom i Høyesterett i 2016 vil avlastere normalt anses som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Dommen gjorde det problematisk å fortsette avlasterordningene som før, hvilket kunne få uheldige konsekvenser for brukerne av tjenestene. På bakgrunn av dette fastsatte departementet forskrift om arbeidstid for avlastere som åpner for unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

Partene er enige om at avlastning er en type arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid, og har derfor sett behov for å utfylle forskriften med egne lønns- og arbeidsvilkår, slik at tjenesten i størst mulig grad kan opprettholdes.