B-rundskriv om arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Høyesterett avsa 20. mars 2013 to dommer der temaet var grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet. KS ser behov for å nyansere B-rundskriv nr. 6/2011 på grunn av disse dommene

B-rundskriv nr. 4/2013 om arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet finner dere under Sentrale lenker og dokumenter nedenfor. Der finner dere også lenke til de to nevnte dommene, samt en artikkel om konsekvenser av avlasterdommen skrevet av KS Advokatene.