B-rundskriv 5/2016 - Stillinger med særaldersgrense

Ved hovedtariffrevisjonen 2016 ble det foretatt tilpasninger/endringer i stillingskodesystemet. Det er derfor behov for en ny ajourføring av listen over stillinger med særaldersgrense i KS’ tariffområde.

Stillinger med særaldersgrense er listet opp i B-rundskriv 5/2016, sammen med kommentarer til endringene.

B-rundskriv 5/2016 kan lastes ned her