B-rundskriv 2/2015 - Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner -branntjeneste

Dette rundskrivet erstatter B-rundskriv 10/2013 med nye satser.

B-rundskriv 2/2015 - Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner - branntjeneste