B-rundskriv 10-2016 - Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017
Avtaleoversikt. Foto: KS

B-rundskriv 10-2016 - Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017

KS og arbeidstakerorganisasjonene har i løpet av høsten reforhandlet de sentrale særavtalene som har utløp 31.12.2016. Avtalene som er ferdigforhandlet er listet opp i B-rundskriv 10-2016.

Avtaleendringene iverksettes med virkning fra 1.januar 2017.

Avtalene trykkes opp samlet og blir sendt til dem som har abonnement på Avtalesamlingen. De ferdigforhandlede særavtalene blir også publisert i KF Infoserie og på www.ks.no.

Last ned B-rundskriv 10-2016 - Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017 her