Arbeidstids-forhandlingene åpnet
Forhandlingsstart 2017: Solveig Hvidsten Dahl fra Skolelederforbundet, Anne Finborud fra Skolenes landsforbund, Steffen Handal fra Utdanningsforbundet, Torhild S. Johannessen fra Delta, Otto Kristiansen fra Norsk Lektorlag og Tor Arne Gangsø KS. Foto: KS

Arbeidstids-forhandlingene åpnet

Torsdag 19. oktober møttes lærerorganisasjonene og KS for å utveksle krav og tilbud i forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Forhandlingene skal være avsluttet før nyttår.

- For KS og våre medlemmer er det aller viktigst at vi får en avtale som bidrar til et best mulig læringsutbytte for elevene. For å oppnå dette er det nødvendig å utvikle gode lærerfellesskap, delingskultur og faglig samarbeid. Jeg håper og tror at vi skal få til en arbeidstidsavtale som stimulerer til dette, sier KS’ forhandlingsleder Tor Arne Gangsø.

I første omgang er det en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjøre mye av det praktiske arbeidet, slik at forhandlerne har et godt grunnlag å forhandle på når de møtes igjen den 1. desember. Endelig forhandlingsfrist er 31. desember, men Gangsø håper de er i mål i god tid før jul.