Særavtaler og øvrige temaer

Særavtaler og øvrige temaer

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer hovedtariffavtalen. Generell informasjon fra KS Arbeidsliv. Her samler vi aktuell informasjon og veiledning om bestemmelser i lov- og avtaleverk.  


Artikler