Kommunenes personalhåndbok 2017
Nå er personalhåndboken for 2017 tilgjengelig for bestilling hos Kommuneforlaget.

Kommunenes personalhåndbok 2017

Nå er personalhåndboken for 2017 tilgjengelig for bestilling hos Kommuneforlaget.

Personalhåndboken er skrevet av bidragsytere fra KS innen sine spesialområder, og vil være et nyttig verktøy for ledere, saksbehandlere og rådgivere som arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunesektoren. Boken vil også være nyttig for folkevalgte og tillitsvalgte.

Årets utgave har fått et nytt format. Boken er fortsatt tematisk inndelt, men enkelte kapitler har fått ny struktur. KS’ fortolkninger og kommentarer til aktuelle lovbestemmelser og avtaler er innarbeidet i hvert enkelt kapittel, og årets utgave er oppdatert med endringer i lov- og avtaleverk, samt nye dommer og avgjørelser av betydning for vårt tariffområde.

Personalhåndboken kan bestilles her