Lønnsoppgjøret 2017: Debatthefte - KS spør
Debattheftet gir en oversikt over sentrale problemstillinger som kan bli aktuelle i mellomoppgjøret og i de andre forhandlingene som skal gjennomføres i 2017. Forside: Bly

Lønnsoppgjøret 2017: Debatthefte - KS spør

Debattheftet for 2017 er nå klart. Neste år er det mellomoppgjør. I tillegg skal Hovedavtalen og tre særavtaler reforhandles. Heftet vil i nær fremtid bli sendt til alle kommuner og fylkeskommuner i det samme antall som rundskriv.

KS har fått fullmakt av medlemmene til å inngå sentrale tariffavtaler på deres vegne. Det er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatet. Bred forankring hos medlemmene, både gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune, og på de fylkesvise strategikonferansene som KS arrangerer forut for utarbeidelse av mandatsaken, er viktig.

Debattheftet gir en oversikt over sentrale problemstillinger som kan bli aktuelle i mellomoppgjøret  og i de andre forhandlingene som skal gjennomføres i 2017. Fylkestinget/kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret og KS oppfordrer derfor til at problemstillingene og spørsmålene i debatt­heftet behandles politisk. Svarene er vesentlige bidrag til de vedtak som skal fattes av KS fylkesmøte (eller fylkesstyre) i etterkant av strategikonferansene. 

Datoer for strategikonferansene vil bli lagt på sidene til KS i regionene.

Her kan du laste ned debattheftet for 2017