Rammeavtalen ASA 4310

Rammeavtalen ASA 4310 regulerer forholdet mellom den privatpraktiserende legen og kommunen. Avtalen gjelder fra 1. januar 2013 og utløp 31. desember 2018. Partene er enige om å forlenge avtalen uendret til 31. august 2019.

Her finner du følgende dokumenter: