Kommunelegeavtalen SFS 2305

Avtaleperioden for kommunelegeavtalen (SFS 2305) er 1.1.2016-31.12.2017.

Legevakt utgjør en sentral del av avtalen. Flere av endringene gjelder legevakt både på dagtid og utenom ordinær åpningstid.

Fra 1. januar 2016 er godtgjøring for legevaktarbeid pensjonsgivende.

For mer informasjon, se B-rundskriv 1/2016 nedenfor.

Videre lesning