Kommunelegeavtalen SFS 2305

Avtaleperioden for kommunelegeavtalen (SFS 2305) er 1.1.2016-31.12.2017. Partene kom ikke til enighet i forhandlinger. Saken bringes derfor inn til en sentral nemnd. De økonomiske satsene i avtalen blir uendret inntil saken er nemndsbehandlet.

Legevakt og arbeidsvilkår for turnusleger (LIS 1) utgjør en sentral del av avtalen.

For mer informasjon, se B-rundskriv 1/2016 nedenfor.

Videre lesning