Viktig dom om heltid/deltid
Foto: Shutterstock

Viktig dom om heltid/deltid

Arbeidsretten avsa 20. desember 2016 en enstemmig dom vedrørende forståelsen av Hovedtariffavtalen kapittel 1, punkt 2.3.1. Heltids-/deltidsstillinger.

Retten fastslår at arbeidsgiver har plikt til å vurdere ansettelse i full stilling og til å drøfte unntak, men konkluderer med at det etter drøftinger ligger til arbeidsgivers styringsrett å beslutte om en stilling skal være en heltidsstilling eller en deltidsstilling.

Her kan dommen lastes ned