Kommunesektoren i front for kunnskap og velferd
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, snakket på Unios konferanse om nødvendigheten av at kommunesektoren er en fremtidsrettet og attraktiv arbeidsgiver og understreket at KS jobber mye med å være nettopp det. Alle foto: Hege K. Fosser Pedersen

Kommunesektoren i front for kunnskap og velferd

-Lønnsdannelsen spiller en rolle for å tilegne seg de beste og mest kompetente medarbeidere i kommunal sektor, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, på Unios inntektspolitiske konferanse.

-Men det er også mye annet som må legges til grunn hvis kommunene skal kunne hevde seg og være i fronten for kunnskap og velferd.
Styreleder Gunn Marit Helgesen var en av innlederne på Unios årlige konferanse. I sitt foredrag «Kommunesektoren i front for kunnskap og velferd. Hvilken rolle skal lønnsdannelsen spille?» sa hun at det ikke er urimelig å få uttelling for høy kompetanse og utdanning i lønnsdannelsen. Samtidig minnet hun tilhørerne om at KS forhandler på vegne av mange og at godene skal fordeles rettferdig.

For å levere gode tjenester til innbyggerne, er det avgjørende å ha utviklet en god arbeidsgiverpolitikk som viser vei inn i et samfunn og arbeidsliv i endring. Styreleder Gunn Marit Helgesen

Bærekraftig pensjonsordning
- Lønn alene skaper ikke trivsel og arbeidsglede. I kommunal sektor viser undersøkelser at arbeidsgleden er høy og at medarbeiderne trives på jobb, sa Gunn Marit Helgesen.
Hun sa at også pensjon er en viktig faktor for rekruttering av gode arbeidstakere i offentlig sektor.
-Staten må være med på at det handler om pensjon også i offentlig sektor. Norske kommuner mener det fortsatt skal være gode, men bærekraftige – og mere forutsigbare – pensjonsordninger i fremtiden. Det er flere grunner til det, men også rekrutteringsbetingede begrunnelser, sa Helgesen.

God arbeidsgiverpolitikk
Helgesen snakket til forsamlingen om nødvendigheten av at kommunesektoren er fremtidsrettet og attraktiv arbeidsgiver, og at det er viktig å ha en god arbeidsgiverpolitikk som viser vei inn i et arbeidsliv i endring for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Hun trakk fram noen sentrale verktøy KS har utviklet for å styrke arbeidsgiverrollen, blant annet Arbeidsgivermonitoren, «Guide til god ledelse» og «Skodd for framtida».
- Utdanningsnivået i kommuner og fylkeskommuner er høyt og andelen årsverk som utføres av medarbeidere med høyere grad på universitets- og høyskoleutdanning har økt. Samtidig har andelen ufaglært gått ned de siste årene. Stadig flere arbeidsgivere ser betydningen av å ansette personell med høyere kompetanse for å «henge med» i det nye arbeidslivet med raske endringer og økte kompetansekrav.

Ny kompetanse
-Kommuner og fylkeskommuner er store arbeidsplasser som ønsker å utvikle og bruke de ansattes kompetanse for å løse viktige velferdsoppgaver og samtidig bidra til fornyelse av tjenester og arbeidsformer. Engasjerte medarbeidere med evne til å tilegne seg ny kompetanse og sterke fagmiljøer er derfor avgjørende for å levere høy kvalitet på tjenestene og bidra til å ta i bruk ny kunnskap og nye digitale muligheter i tjenesteproduksjonen. For å levere gode tjenester til innbyggerne, er det avgjørende å ha utviklet en god arbeidsgiverpolitikk som viser vei inn i et samfunn og arbeidsliv i endring.

Gode relasjoner
Helgesen avsluttet med å si at det er viktig å minne oss selv jevnlig på det åpne og gode samarbeidet og relasjonene vi i KS har til lederne i Unio og lederne i Unios forbund.
- Det er viktig å ta vare på – viktig å bygge videre på – for at kommunesektoren skal fortsette å være det som var tittelen på mitt innlegg – i front for kunnskap og velferd.