Rundskriv om innleie

KS har utarbeidet nytt B-rundskriv til hovedtariffavtalens vedlegg 7 - Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak).

Endringer i arbeidsmiljøloven, som følge av innlemmingen av vikarbyrådirektivet, trer i kraft 1. januar 2013. Samtidig trer vedlegg 7 i hovedtariffavtalen i kraft. Kommunene, fylkeskommunene og virksomhetene må sikre at innleide arbeidstakere i kommunal sektor har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og lønnsbestemmelser.