Hovedtariffavtalen 1.5.2016-30.4.2018

Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2016 til 30.4.2018.

I dette opptrykket er også følgende dokumenter tatt inn:
• Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2016 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne
• B-rundskriv nr. 4-2016 om iverksetting av tariffrevisjonen 2016

Den trykte versjonen av Hovedtariffavtalen kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no.

Hovedtariffavtalen kan lastes ned her