Tariffoppgjøret 2016: Debatthefte - KS spør
Nå er debattheftet for 2016 klart.                               Foto: Bly               

Tariffoppgjøret 2016: Debatthefte - KS spør

Forberedelsene til hovedtariffoppgjøret 2016 har startet. Debattheftet er nå klart, og om noen uker blir det sendt ut til alle kommuner og fylkeskommuner. Heftet vil bli sendt ut i det samme antall som rundskriv.

Som arbeidsgiverorganisasjon har KS fått fullmakt av medlemmene til å inngå sentrale tariffavtaler på deres vegne. Det er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatet. Dette kan imidlertid ikke gjøres uten en bred forankring hos medlemmene, både gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune, og på de fylkesvise strategikonferansene som KS arrangerer.

Debattheftet gir nyttig bakgrunnsinformasjon og en oversikt over sentrale problemstillinger som kan bli aktuelle i tariffoppgjøret 2016. Fylkestinget/kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret og KS oppfordrer derfor til at problemstillingene og spørsmålene i debatt­heftet behandles politisk. Svarene er vesentlige bidrag til vedtak som skal fattes av KS fylkesmøte (eller fylkesstyre) i etterkant av strategikonferansene. Disse vedtakene vil inngå som en viktig del av hovedstyrets beslutningsgrunnlag når mandatet vedtas.

Last ned debattheftet her.