B-rundskriv 10-2014 - Sentrale lønnstillegg og nytt lønnssystem fra 01.05.2015

Dette rundskrivet omtaler nærmere sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 (Del I) og det nye sentrale lønnssystemet i HTA kapittel 4 som gjelder fra samme dato (Del II). Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 er isolert sett uavhengig av det nye lønnssystemet. 

Stillingsgruppenes minstelønn blir fra 1. mai 2015 erstattet av et nytt lønnssystem hvor arbeidstakere får et lønnstillegg for ansiennitet, som i sin helhet legges på den enkeltes årslønn.

B-rundskrivet kan lastes ned her eller under lenker og vedlegg.

Kontaktpersoner:
Karsten Kragh Langfeldt
Kjersti S Myklebust
Inger Marie Højdahl