Hovedavtalen 01.01.2016-31.12.2017
Hovedavtalen for perioden 01.01.2014-31.12.2015 er forlenget med to år. Fotograf: KS Forhandling

Hovedavtalen 01.01.2016-31.12.2017

Hovedavtalen for perioden 01.01.2014-31.12.2015 er forlenget med to år. I del C er det imidlertid gjort noen redaksjonelle endringer, som i hovedsak er endret rekkefølge av avtaletekst, noen nye overskrifter samt språklige forbedringer.

Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre gode prosesser mellom partene og for å utvikle kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. 

Del A i Hovedavtalen regulerer forhandlingsordningen, mens del B og C omhandler partenes intensjoner om lokalt og sentralt samarbeid.

I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen pr. 01.01.2016, forhandlingene i 2014 og B-rundskriv 5/2015 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet omhandler temaer fra Hovedavtalen der partene sentralt har en omforent forståelse.

Last ned Hovedavtalen her

I september 2016 arrangerte KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i Hovedavtalen. Målgruppen var de sentrale partsrepresentantene i hver kommune. Det vil si  rådmenn, medarbeidere i personalfunksjonen og hovedtillitsvalgte. 

Her kan du laste ned presentasjonen fra fellesskoleringen i september 2016