Honorarsatser i Den kulturelle skolesekken
Honorering av kunstnere i Den kulturelle skolesekken. Foto: ULM

Honorarsatser i Den kulturelle skolesekken

KS anbefaler fylkeskommunene å oppjustere satsene for honorering av kunstnere i Den kulturelle skolesekken (DKS) med 4,9 prosent, i tråd med lønnsveksten de siste to årene.

KS samarbeider med fylkeskommunene om en prosess som skal lede mot at KS kan forhandle samlet på vegne av fylkeskommunene om framtidige vilkår og honorarsatser i Den kulturelle skolesekken.

Nødvendige avklaringer mellom KS og fylkeskommunene vil nødvendigvis ta noe tid. I påvente av at KS har nødvendige fullmakter til å kunne oppta forhandlinger med berørte parter, anbefales det at fylkeskommunene oppjusterer sine honorarsatser for oppdrag gjennom DKS.

Dersom dagens satser er fra 2016, vil økningen være på 4,9 prosent.

For fylkeskommuner som bruker satser fra den såkalte «Akershusavtalen», vil den nye satsen for lønnsmottakere være kr 3.035,- mens den for oppdragstakere vil være kr 3.899,-.

Akershus fylkeskommune har informert om at KS’ anbefaling blir fulgt og gir de nye satsene virkning fra 1.8.2017. Kunstnere som det allerede er inngått kontrakt med om oppdrag etter 1.8.2017 vil motta en tilleggskontrakt. Alle nye kontrakter blir basert på de nye satsene.

Alternativet til løsningen Akershus fylkeskommune velger, vil være å la nye satser tre i kraft fra 1. januar 2018.