Debattheftet for 2019
Det er behov for felles innsats, sterkere prioritering og koordinering av tiltak på digitaliseringsområdet. Dette er en utfordring Debatthefte 2019 løfter. Illustrasjon: BLY

Debattheftet for 2019

Debatthefte 2019 – KS spør er klart. Heftet inneholder spørsmål knyttet til forhandlinger 2019, gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet, kompetansebehov og variasjon i tjenesten.

KS ønsker gjennom debattheftet og strategikonferansene å forankre politisk viktige spørsmål for organisasjonen. Det gjelder både grunnlaget for forhandlingene i mellomoppgjøret i 2019 og hvordan vi best kan møte andre utfordringer vi ser fremover.

Debattheftet drøfter de økonomiske rammene for lønnsoppgjøret og innretningen på det. I tillegg spør vi om KS bør får et sterkere mandat på vegne av kommuner og fylkeskommuner i digitaliseringsarbeidet. Utfordringer knyttet til tilstrekkelig og relevant kompetanse belyses og vi stiller spørsmål om hvordan sektoren best kan unngå uønsket variasjon i tjenestene.

Videre lesning