Debattheftet for 2018
Debatthefte 2018 - KS spør inneholder omtale av og spørsmål knyttet til ulike arbeidslivspørsmål for kommuner og fylkeskommuner. Foto: Tom A Kolstad, NTB Scanpix

Debattheftet for 2018

Debatthefte – KS spør for 2018 er klart. Heftet inneholder omtale av og spørsmål knyttet til Hovedtariffoppgjøret 2018, pensjon, IA-avtalen og bemanningsnormer.

KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt av medlemmene til å inngå sentrale tariffavtaler på deres vegne. Det er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatet.

Dette kan imidlertid ikke gjøres uten en bred forankring hos medlemmene, både gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune, og på de fylkesvise strategikonferansene som KS arrangerer.

Debattheftet drøfter de økonomiske rammene for lønnsoppgjøret og spørsmål knyttet til ordningen for offentlig tjenestepensjon. I tillegg løftes problemstillinger og spørsmål om eventuell videreføring av IA-avtalen samt utfordringer knyttet til statlige pålegg om bemanningsnormer og kompetansekrav.

Last ned debattheftet i rammen Videre lesning nedenfor.

Videre lesning