Undersøkelse om SFS 2213 og lokale forhandlinger om arbeidsåret og arbeidstid

KS har engasjert Rambøll til å gjennomføre en undersøkelse om SFS 2213 og lokale forhandlinger om arbeidsåret og arbeidstid på skolen.  

For å få høyest mulig svarprosent og dermed et godt grunnlag for forhandlingene i 2017,  oppfordrer vi alle til å besvare undersøkelsen.