Rapport om arbeidstid i skolen
Utvalget har hatt 12 møter fram til juni 2017, og har i møtene prioritert å skaffe seg et felles erfaringsgrunnlag for å få et bedre utgangspunkt for arbeidstidsforhandlingene høsten 2017. Foto: KS

Rapport om arbeidstid i skolen

Etter forhandlingene i 2014 ble partene enige om at et utvalg med medlemmer fra alle parter skulle følge opp felles målsettinger. En ny rapport fra utvalget skal inngå som en del av grunnlaget for nye arbeidstidsforhandlinger til høsten.

Rapporten markerer ikke slutten på utvalgets arbeid, det skal avsluttes 31. desember 2017. Hensikten med denne rapporten er å formidle felles erfaringer, felles forståelse og oppfatninger som skal bidra til å legge et bedre grunnlag for høstens arbeidstidsforhandlinger.

Utvalget har hatt 12 møter fram til juni 2017, og har i møtene prioritert å skaffe seg et felles erfaringsgrunnlag for å få et bedre utgangspunkt for arbeidstidsforhandlingene høsten 2017.

Utvalget har nå utarbeidet en rapport som formidler felles erfaringer, felles forståelse og oppfatninger, for på den måten å bidra til å legge et grunnlag for forhandlingene om arbeidstid i skolen. Utvalget vil i forbindelse med høstens forhandlinger vurdere ulike arbeidstidsordninger i skolen, blant annet på bakgrunn av kravene som fremmes i forhandlingene.

Partene som står bak rapporten er KS, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbundet og Skolelederforbundet.   

Les rapporten her