Barnehageforhandlingene i gang
Tor Arne Gangsø i KS mener det er hensiktsmessig at gjeldende særavtale videreføres uendret. Han viser til at det er behov for ro rundt særavtalen slik at ressursene kan brukes til å videreutvikle et godt barnehagetilbud. Foto: Siv Dolmen

Barnehageforhandlingene i gang

Fredag 8. desember kl. 12.30 møttes partene for å forhandle fram ny særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201). KS mener den gjeldende avtalen bør forlenges uten større endringer.

- Det er kommunenes ansvar å tilby, ivareta og utvikle et likeverdig og godt tilbud til alle barn i kommunen. Et godt barnehagetilbud er viktig for det enkelte barns trivsel, utvikling og læring. Å satse på barnehager er derfor en god investering både for barnet og for samfunnet. For KS og kommunene er det avgjørende at en avtale ivaretar mulighetene for samarbeid om planlegging og faglig utvikling i barnehagen, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Avtalen partene forhandler om regulerer blant annet ledelsesressurser i barnehage og skolefritidsordning (SFO), samt planleggingstid for pedagogisk personale og for det øvrige personale i barnehagen, SFO og skole. KS forhandler med blant andre Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og Skolelederforbundet.

- Det er mange forhold som vil ha betydning for arbeidet i barnehagen i tiden framover. Ramme­planen skal innarbeides, vi trenger å få erfaring på hvordan den nye bemanningsnorm vil innvirke på personalgruppa, og ekspertutvalget som er opprettet vil komme med vurderinger og anbefalinger som vil prege diskusjoner og refleksjoner i personalgruppa i barnehagen, sier Gangsø.

Han mener det er hensiktsmessig at gjeldende særavtale videreføres uendret, og viser til at det er behov for ro rundt særavtalen slik at ressursene kan brukes til å videreutvikle et godt barnehagetilbud. Nåværende avtale åpner for full lokal frihet til å gi pedagogene planleggingstid ut over det som er minimum i særavtalen, og mange steder gjøres nettopp dette.

Videre lesning