Ny forskrift om arbeidstid for avlastere

Med virkning fra 1. juli er arbeidstiden for avlastere regulert i egen forskrift. Se informasjon i lenken fra departementet og lenke til forskriften.

KS og organisasjonene jobber for å få på plass en særavtale om betaling for avlastere som faller inn under forskriftens virkeområde. Særavtalen vil ikke være på plass før til høsten, men den vil få tilbakevirkende kraft til 1. juli. Avlasterne vil derfor ikke tape økonomisk på at særavtalen ikke kommer på plass tidligere. I mellomtiden anbefaler vi at avlastere betales samme godtgjøring som tidligere og så foretas det en etterbetaling når særavtalen er ferdig forhandlet.

Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet om forskrift for avlastere Ny forskrift om arbeidstid for avlastere