Arbeidstid for avlastere – forslag til forskrift på høring

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem et høringsnotat om en egen forskrift om arbeidstid for avlastere. Høringsfrist er 9. juni.

Forskriftsforslaget er utarbeidet for å forsøke å løse konsekvensene av den såkalte Avlaster II-dommen fra juni 2016, som medførte at avlastere normalt er å anse som arbeidstakere.

Etter Avlaster II-dommen har KS jobbet for å finne en løsning som sikrer at de som har behov for hjelp og avlastning fortsatt skal kunne få det på en god måte. KS vil i løpet av neste uke gjennomgå høringsnotatet og foreta en faglig vurdering av forslaget. Denne vurderingen vil bli formidlet til medlemmene.

Høringen er åpen for alle, og KS vil oppfordre kommunene til å sende egne høringssvar.

Her er lenke til Arbeids- og sosialdepartementets høringssak