- En historisk avtale
Partene i arbeidslivet presenterte avtalen om ny pensjonsordning i offentlig sektor. F.v: Erik Kollerud, YS, Ragnhild Lied, Unio, Anders Kvam, Akademikerne, Jenny Følsvik, LO, statsråd Anniken Hauglie, Lasse Hansen, KS og Stein Gjerding, Spekter.

- En historisk avtale

Når partene nå er blitt enige om ny tjenestepensjon for offentlig sektor, er en av de siste viktige brikkene i pensjonsreformen lagt, mener KS.

KS har hatt et tydelig mandat fra kommunene og fylkeskommunene: En ny offentlig tjenestepensjon må bidra til at vi får bærekraftige og fortsatt gode pensjonsordninger som stimulerer til økt arbeidsdeltakelse. Ordningen må bygge på prinsippene i den nye folketrygden, og gjøre det enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.

Alt dette er på plass i den nye ordningen, mener styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen:

- Vi i KS er svært fornøyd med at vi har på plass en avtale som sikrer gode pensjonsordninger for kommunens medarbeidere. Yngre arbeidstakere er nå sikret gode pensjonsordninger og større fleksibilitet. Dette har vi KS jobbet for i mange år, sier hun.

Helgesen berømmer partene for godt arbeid, og understreker at pensjonsreformen er viktig for å sikre bærekraft i velferdsordningene:

- Dette er en historisk avtale, i den forstand at når vi nå får på plass ny offentlig pensjonsordning, er en av de siste store brikkene i pensjonsreformen på plass. Dette er viktig ikke minst for vår sektor, som vil ha behov for mye arbeidskraft i årene framover, sier hun.

Helgesen viser i tillegg til at mange av dem kommunesektoren vil trenge mange flere av, i dag gå av tidlig, fordi de har særaldersgrenser.

- Denne avtalen avklarer den videre prosessen for å håndtere særaldersgrenser. Det har vært avgjørende for oss, sier Gunn Marit Helgesen.