Tariff, lov- og avtaleverk

Tariff, lov- og avtaleverk

KS som arbeidsgiverorganisasjon forhandler på vegne av alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo kommune. Den sentrale forhandlingsretten er regulert i hovedavtalen. Et enkelt og rammepreget avtaleverk gir større lokal handlefrihet.


Artikler