Veileder for seniorpolitikk
KS sitter i styret for Senter for seniorpolitikk som har utviklet en nyttig veileder for å integrere seniorpolitikk i personalpolitikken. Foto: Elisabeth Axellsson

Veileder for seniorpolitikk

Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner integrere et seniorperspektiv i personalpolitikken slik at flere arbeidstakere både kan og vil fortsette lenger i arbeidslivet?

Senter for seniorpolitikk hvor KS er medlem, har utviklet en praktisk, enkel og nettbasert veileder for å hjelpe virksomheter til å forebygge uønsket tidligpensjonering og gjøre det mer attraktivt for seniorer å fortsette lenger i arbeid.

Som kjent bygger seniorpolitikk på en grunnholdning om at seniorene er en ressurs med verdifull erfaring og kompetanse som arbeidslivet har bruk for, og at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele livet. Seniorpolitikk rommer all aktivitet som har som formål å rekruttere, utvikle og beholde gode seniormedarbeidere og deres kompetanse, til beste for virksomheten, den enkelte og samfunnet. 

Mange kommuner og fylkeskommuner ønsker å ha en livsfaseorientert personalpolitikk i stedet for en seniorpolitikk og andre igjen synes det er greit å konsentrere seg om en god personalpolitikk. Hvilke begrep en velger er ikke avgjørende, det er innholdet som teller.

For å komme i gang med seniorpolitisk utviklingsarbeid, mener KS at veilederen fra Senter for seniorpolitikk er et godt hjelpemiddel. Veilederen gir informasjon om hvordan en kan utvikle en god seniorpolitikk i en virksomhet, beskrevet i tre trinn. Linken i rammen under tar deg rett til veilederen.