Søk på helseledelse
Utdanningsprogrammet på BI gir 30 studiepoeng på masternivå. Deltakerne kommer fra hele landet og representerer ulike yrker. Illustrasjon: Pia Olsen

Søk på helseledelse

Helseledelse er en nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten og et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet. Nå kan du søke på høstens opptak.

Utdanningen har fokus på ledelse, endring og innovasjon. Målgruppen for programmet er enhets- og virksomhetsledere i kommunehelsetjenesten, inkludert ledere i tannhelsetjenesten i fylkeskommunen.

Søknadsfrist er 15. april
Utdanningsprogrammet på BI gir 30 studiepoeng på masternivå. Søknadsfristen er 15. april 2018. Deltakerne kommer fra hele landet og representerer ulike yrker.

Rambøll har evaluert utdanningen, og tilbakemeldingene viser at kommunale ledere som har deltatt er svært fornøyde. De sier at læringsutbyttet er svært godt, at utdanningen gjør dem tryggere i lederrollen, bedre i stand til å inspirere til innovasjon og utvikling, og at den styrker handlekraften.

- Helse- og omsorgssektoren står overfor utfordringer med krav om innovasjon, effektivisering og brukerinnflytelse. Som leder har du et spesielt ansvar som veiviser for nyskaping og utvikling. Dette krever kompetanse, ferdigheter og nye måter å utøve lederrollen på. Denne utdanningen er en gylden mulighet til å videreutvikle lederkompetansen sammen med kolleger fra hele landet, sier Anne Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for KS arbeidsgiverpolitikk.

Ett år – seks samlinger
Helselederutdanningen tilbys i 2018 i Oslo (tre klasser) og i Trondheim (en klasse). Ledergrupper i kommunen og i regionen vil ha stort utbytte av å delta sammen.

Utdanningen går over ett år, og er fordelt på seks samlinger á tre dager.

Tema for samlingene er:

  • Samling 1: Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
  • Samling 2: Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
  • Samling 3: Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten
  • Samling 4: Ledelse av innovasjon og endring
  • Samling 5: Ledelse og økonomi: styring i offentlig forvaltning
  • Samling 6: Jus, internkontroll og etikk

Studiekostnader
Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet. Reise og opphold dekkes av den enkelte kommune. Det er mulig å søke om reisetilskudd fra KS.

Les mer om utdanningen og søk på programmet