Akademisk arbeidskraft i kommunene
Akademisk arbeidskraft i kommunene. - Høy kompetanse og sterke fagmiljøer løser viktige samfunnsoppdrag. Foto: Even Attramadal

Akademisk arbeidskraft i kommunene

Høy kompetanse og sterke fagmiljøer løser viktige samfunnsoppdrag. KS og Akademikerne har laget et hefte for å synliggjøre behovet for og bruk av høy akademisk arbeidskraft for å løse kommunale oppgaver.

I heftet møter du elleve medarbeidere som jobber i ulike kom­muner. De representerer et bredt spekter av utdanninger og profesjoner.

Utdanningsnivået i kommuner og fylkeskommuner er høyt og andelen årsverk som utføres av med­arbeidere med høyere grad på universitets- og høgskoleutdanning har økt de siste årene. Stadig flere arbeidsgivere ser betydningen av å ansette personell med høyere kompetanse for å henge med i det nye arbeidslivet med raske endringer og økte kompetansekrav.

Kommuner og fylkeskommuner er store arbeidsplasser som ønsker å utvikle og bruke de ansattes kompetanse for å løse velferdsoppgaver og samtidig bidra til fornyelse av tjenes­ter og arbeidsformer.

Akademikerne og KS inviterte til frokostseminar 11. mars 2016 om temaet.

Se artikkel under og lenke til heftet «Akademisk arbeidskraft i kommunene».