Rekruttering og kompetanse

Rekruttering og kompetanse

Strategisk arbeid er avgjørende for å lykkes med rekruttering og mobilisering av kompetanse. For å fremstå som attraktive arbeidsgivere for unge, bør ledere kjenne til deres preferanser og forventninger til arbeidslivet. Illustrasjon: Sheriff film company