Slipp taket - ledelse for en smart og trygg framtid
Arbeidslivskonferansen 2018 går av stabelen 13. september. Hovedtema er hvordan kommunale ledere kan jobbe smartere for å sikre fremtidsrettede kommuner.

Slipp taket - ledelse for en smart og trygg framtid

Arbeidslivet er i en rivende utvikling. Arbeidslivskonferansen 2018 viser oss hvordan kommunale ledere kan jobbe smartere for å sikre innbyggere og ansatte en trygg og fremtidsrettet kommune å bo og jobbe i. Se konferansen direkte her.

De store endringene vi møter i arbeidslivet krever at framtidens ledere tør å slippe taket i vante organisasjons- og ledelsesmønstre. Teknologiske nyvinninger, klimaendringer, økt individualisering og flere eldre er noe av det som gjør at vi må gå bort fra etablerte måter å løse oppgaver på for å skape verdier.

Se konferansen direkte her: 

Programmet til konferansen ser du under.

I år tilbyr vi  også en lokal møteplass på Agder som delvis skal følge Arbeidslivskonferansen på nett, delvis bidra med foredrag og i samtaler med konferansen i Oslo. Til Agder kommer blant annet Tine Sundtoft, Paal Hennig-Olsen og Ola Sigmundstad. 

-  Innbyggere og ansatte i kommunen får nye og andre forventninger og brukerbehov som igjen krever smarte løsninger, sier Anne-Cathrine Hjertaas, direktør for avdeling  arbeidsgiverpolitikk  i KS. -Samtidig må vi begrense ressursbruken og være oppmerksomme på at det vi gjør skal være  bærekraftig. Det betyr at også lederne må tenke annerledes i årene som kommer.

Er du nysgjerrig på hva samfunnsutviklingen vil kreve av kommunale ledere framover?

Arbeidslivskonferansen arrangeres den 13. september 2018. Konferansen holdes på Gamle Museet i Oslo.

Meld deg på her

Arbeidslivskonferansen 2018 ønsker å gi deltakerne innblikk i hvordan kommunale ledere kan jobbe smartere i møte med rask endring for å sikre en trygg og framtidsrettet kommune.

Som deltaker vil du få høre mer om:

  • Mennesket i møte med rask endring i arbeidslivet: Hvordan kan ledere skape engasjement og nysgjerrighet for endring samtidig som de ivaretar de ansatte i organisasjonen?
  • Nye forventninger og brukerbehov: Hvilke behov vil vi se for godt lederskap, kompetansebehov og organisering i kommunesektoren?
  • Et bærekraftig arbeidsliv: Hvordan finner vi smarte løsninger på dagens behov som sikrer en trygg framtid for dem som bor og jobber i kommunesektoren? 
  • Samfunnsinnovasjon og menneskelige ressurser: Er kommunesektoren attraktiv samarbeidspartner? Hvilke tilgjengelige ressurser kan sektoren spille på for å tilføre kompetanse og løse oppgaver på nye måter?