Om digitale muligheter og frykten for å gjøre feil
Foto: Colourbox.com

Om digitale muligheter og frykten for å gjøre feil

Digital ledelse handler blant annet om å gå fra noen andres ansvar til alles hverdag. I følge Micco Grönholm, Head of Future i Helsingborg – Sveriges «IT-kommune», handler det også om å slippe frykten for å gjøre feil.

I forbindelse med en seminarrekke for kommuner som skal slå seg sammen, presenterte Micco Grönholm, Head of Future i Helsingborg, erfaringer til inspirasjon for deltakerne. Tema for seminaret var gevinstrealisering i praksis, og det digitale mulighetsrommet var en selvsagt post på programmet. Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne Kommune.

I opptaket av Micco Grönholms presentasjon nedenfor, kan man se mange eksempler på hvordan Helsingborg har turt å teste nye digitale metoder i liten skala, for å skape store muligheter. Blant annet har de involvert ungdommen i kommunen ved å teste byplanlegging i Minecraft, og i mai arrangerte de 24-timers «Hackathon» for å finne nye løsninger på sikkerhetsutfordringer kommunen står ovenfor.

Micco Grönholm mener at for å lykkes må man kvitte seg med frykten for å gjøre feil, og heller ta lærdom av det. Ved å teste på liten skala, blir også frykten for feilsteg mindre og man øker sannsynligheten for at man tør å tenke nytt. På sikt kan dette skape store gevinster. I Helsingborg er hovedambisjonen at de ansatte begår en ny feil hver uke, så lenge de lærer av det, våger å være nytenkende – og unngår å gjøre den samme feilen flere ganger.

 

Les mer om seminarrekken for kommuner som skal slå seg sammen her.