Ny medarbeiderundersøkelse er lansert
Illustrasjon: Sheriff film company

Ny medarbeiderundersøkelse er lansert

KS og Kommuneforlaget har laget en ny medarbeiderundersøkelse for ansatte i offentlig sektor. Målet er økt fokus på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement.

- Norske kommuner og fylkeskommuner skal med 10-FAKTOR få et godt, forskningsbasert verktøy for å måle variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk, Anne-Cathrine Hjertaas i KS. 

Professor Linda Lai ved BI er faglig rådgiver for denne undersøkelsen. 

Den skal være mer fokusert og avgrenset enn tidligere – kun 10 faktorer og kun 3 – 5 påstander knyttet til hver faktor. I undersøkelsen blir det spesielt lagt vekt på mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse.

10-FAKTOR er utformet som en selvstendig medarbeiderundersøkelse. Andre undersøkelser bør gjennomføres separat og uavhengig av 10-FAKTOR undersøkelsen. 
Den eksisterende medarbeiderundersøkelsen vil foreløpig fortsatt være tilgjengelig for kommunene på bedrekommune.no.


Fakta

Følgende faktorer skal måles i den nye medarbeiderundersøkelsen:
Bruk av kompetanse – opplevd bruk av egen kompetanse
Selvstendighet – opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig
Oppgavemotivasjon – motivasjon for selve oppgaven
Mestringstro - tiltro til egen jobbkompetanse
Mestringsorientert ledelse - ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger
Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger
Relevant kompetanseutvikling 
Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb
Mestringsklima – kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
Nyttemotivasjon – ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre