Ny bok om 10-FAKTOR
10-FAKTOR er den nye medarbeiderundersøkelsen til KS. 26.9.2016 lanseres håndboka til 10-FAKTOR. Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse. Illustratør: Pia Olsen

Ny bok om 10-FAKTOR

I dag lanseres den nye håndboka som tar for seg planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen til KS. Undersøkelsen er laget på etterspørsel fra kommunene selv.

10-FAKTOR er den nye medarbeiderundersøkelsen til KS. Undersøkelsen måler faktorer som er ansett for avgjørende for at organisasjonen skal oppnå gode resultater. Denne boka gir praktisk hjelp i planlegging, gjennomføring og oppfølging av 10-FAKTOR.

Det er allerede 100 kommuner som har tatt i bruk 10-FAKTOR i sin kommune.

10-FAKTOR boka forsidebilde. Illustratør: Pia Olsen

Arbeidslivet er i stadig omstilling og det stilles krav til kompetanse, fleksibilitet og evne til å løse oppgaver på nye måter. Dette innebærer nye krav til ledere og medarbeidere, og det er behov for gode verktøy som kan være til hjelp i arbeidet med leder, - medarbeider- og organisasjonsutvikling

Undersøkelsen støtter opp om en arbeidsgiverpolitikk som setter ledere og medarbeidere i sentrum, og som ser de menneskelige ressursene som grunnlag for utvikling av gode tjenester for innbyggerne.

Undersøkelsen er spesielt tilpasset norsk kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak, men kan også benyttes av andre organisasjoner.

Det er mye en leder skal tenke på når en planlegger, gjennomfører og ikke minst følger opp resultatene av en medarbeiderundersøkelse Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør i KS

- Etter min mening gir denne håndboka gode råd og veldig nyttig praktisk hjelp. Om du har lang erfaring som leder og gjennomført mange medarbeiderundersøkelser, eller er nybegynner i «faget» mener jeg at håndboka vil være til nytte og inspirasjon.

Målgruppa er i første omgang ledere som har personalansvar, men den kan også være nyttig for HR-medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er opptatt av ledelse og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.   

Les mer om 10-FAKTOR her.