Lansering av Kommunesektorens arbeidsgivermonitor
Foto: Scanstock

Lansering av Kommunesektorens arbeidsgivermonitor

I hvilken grad arbeides det strategisk med digitalisering i Kommune-Norge, og hvilke effekter oppnår man? Dette vil bli belyst under Arbeidslivskonferansen ved lanseringen av de første resultatene fra årets utgave av kommunesektorens arbeidsgivermonitor.

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon fra KS som har blitt utgitt årlig siden 2012. Et viktig formål med arbeidsgivermonitoren er å gi økt kunnskap og forståelse av sentrale problemstillinger og muligheter i arbeidsgiverpolitikken. Dette gjøres ved å sammenstille og analysere relevant statistikk om kommunesektoren. I 2017 blir kompetansebehov, nye arbeidsformer og arbeid med lokale utviklingsmål, viktige temaer.

For hvert utgivelsesår er det blitt gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse blant administrativ toppledelse. Resultatene fra denne spørreundersøkelsen utgjør en viktig del av helhetsbildet i arbeidsgivermonitoren og gir verdifull informasjon om kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere. Samtidig som det fokuseres på å dokumentere utviklingstrekk over tid, er spørsmålsbatteriet oppdatert sammenlignet med tidligere utgaver for i større grad kunne kartlegge arbeidsgiverperspektivet på nye og viktige områder.