Guide til god ledelse
"Guide til god ledelse"

Guide til god ledelse

«Guide til god ledelse» er et nyttig verktøy for å styrke ledere i kommunal sektor. KS mener at god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne i dag og i fremtiden.

- Vi ønsker med «Guide til god ledelse» å styrke ledere i kommunal sektor, og støtte opp under arbeidet med å rekruttere og utvikle gode ledere i kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker at ledelse settes høyere på dagsordenen. Enten du er ny i rollen eller har lang erfaring, kan du bruke den til å reflektere
over ditt lederskap og bli en enda bedre leder, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.

Et mål er at guiden skal være et nyttig verktøy og at lederne bruker den aktivt Anne-Cathrine Hjertaas

Guiden bygger på 10-faktor og ny forskning om kunnskap og ledelse. Den tydeliggjør kjennetegn god ledelse i kommunal sektor og hva som har effekt på medebeidernes motivasjon og mstring. God ledelse er avgjørende for innovasjon og utvikling i sektoren.

Være en tydelig leder
KS mener at god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.

Et nyttig verktøy
- Kjennskap til hvordan du kan legge til rette for gode endringsprosesser er en kjerneoppgave for ledere, sier avdelingsdirektør for arbeidslivspolitikk, Anne-Cathrine Hjertaas i KS. – Et mål er at guiden skal være et nyttig verktøy og at lederne bruker den aktivt. Målgruppene er ledere på alle nivå og i alle tjenesteområder, sider Hjertaas.

Guiden ble først lansert på Arbeidsgiverkonferansen høsten 2015 av Lasse Hansen. 

Du kan bestille guiden ved å sende epost til: lng@ks.no