Arbeidstidsutvalget anbefaler viktige endringer
Arbeidstidsutvalgets rapport ble presentert 6. januar Foto: Gerardo Poblete

Arbeidstidsutvalget anbefaler viktige endringer

KS har blitt hørt på viktige punkter i Arbeidstidsutvalgets rapport. 

Arbeidstidsutvalget som ble nedsatt 15. august 2014 har vurdert de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse. Rapporten (NOU 2016:1) fra utvalget ble presentert onsdag 6. januar.

-KS er fornøyd med at vi langt på vei har blitt hørt på to av de mest sentrale temaene som KS har vært opptatt av, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.  

KS har gitt innspill til utvalget på flere av dagens arbeidstidsbestemmelser. Utvalgets anbefalinger innebærer blant annet at arbeidsgiver får et økt handlingsrom ved fastsettelsen av ordinære turnusordninger og at virkeområdet for medleverforskriften utvides. KS mener dette er viktig for at kommunene skal kunne innrette tjenestene effektivt og fleksibelt til beste for brukeren.

Utvalget har ikke kommet med konkrete lovforslag, men KS forventer at anbefalingene følges opp med lovendringer.  

Les mer om forslagene her Les mer om hva KS har spilt inn til utvalget her

Pressekontakt i KS: Kjell Erik Saure
Mobil: 906 01 503